The new CSD rotary screw compressor series from Kaeser Kompressoren with synchronous reluctance motors.
החדשנות לשירות היעילות

המדחס הבורגי החדש שלנו מהסדרה CSD/CSDX עם ממיר תדר, מצויד במנוע רלוקטנס כינכרוני של חברת Siemens לביצועים עוד יותר יעילים.

למידע נוסף על הסדרה
סינכרוני עם Siemens
סינכרוני עם Siemens

המדחסים הבורגיים שלנו עם המנוע רלוקטנס סינכרוני של שותפנו Siemens, עומדים בכל דרישות התקנה DIN-EN 50598 ומדורגים בקטגוריה IES2 שהיא הגבוהה ביותר.

למידע נוסף על הסדרה
החדשנות לשירות היעילות

מערכת הנעה חדשנית – יעילות יוצאת דופן

החידוש, שלא נראה מבחוץ, מתגלה במערכת ההנעה של המדחס הבורגי בתדר משתנה. המדחסים מצוידים במנוע רלוקטנס סינכרוני חדש לגמרי שפותח בשיתוף פעולה עם חברת Siemens. מנוע זה משפר בצורה משמעותית את הביצועים בעיקר בתנאים של ספיקה משתנה. 

המנוע רלוקטנס וממיר התדר פועלים בתאום מלא אחד עם השני ויוצרים מערכת הנעה יעילה. היא מותקנת במדחסים מהדור החדש מהסדרה CSD/CSDX. מערכת זו מאחדת את היתרונות של המנועים הסינכרוניים והמנועים הא-סינכרוניים: יכולת בקרה מדויקת משולבת בחוזק, עמידות ותחזוקה פשוטה.

יחידה מושלמת

המדחס הבורגי בתדר משתנה מבטיח יעילות מקסימלית, עלויות צריכת אנרגיה נמוכות ואת איכות KAESER הידועה. 

על כן, המדחס הבורגי מהסדרה CSD/CSDX עם המנוע רלוקטנס סיכרוני מסווג בקטגוריה IES2 - הדירוג הטוב ביותר המוגדר בתקנה DIN-EN 50598 ביחס ליעילות האנרגטית.

ביצועים עוד יותר טובים

CSD / CSDX rotary screw compressors with innovative synchronous reluctance motors.

עם סדרה זו, הלקוחות ברחבי העולם יכולים כעת ליהנות מצריכת אנרגיה מינימלית ועליות תפעול נמוכות ביותר - ביצועים עוד יותר טובים עם גודל מדחס זהה. 

בזכות ההתאמה המושלמת של המנוע וממיר התדר נהנים מהיתרונות הבאים:


  • עלויות תפעול מופחתות

  • הדירוג הגבוה IES2
  • חיי שירות ארוכים וזמינות עוד יותר גבוהה
  • יכולת בקרה מדויקת משולבת בעמידות יוצאת דופן