הבקר

מרכז בקרה לאספקת אוויר דחוס וטכנולוגית המפתח ל- Industrie 4.0.

SIGMA CONTROL 2 (בקרה מקומית) ו- SIGMA AIR MANAGER 4.0 (בקרה מרכזית) מבטיחים יחסי גומלין יעילים בין כל מרכיבי מערכת האוויר הדחוס. כאן ניתן להשיג את החיסכון הגדול ביותר באנרגיה. לביצוע משימה מורכבת שכזו נדרשות היכולות של מחשב חכם. המשימות:

  • הפחתה מתמשכת של צריכת האנרגיה על פני כל מחזור חיי המערכת (חישוב של התרחיש היעיל ביותר על סמך הדמיה)
  • בקרה פרטנית על כל מרכיבי התחנה
  • ניהול אוויר דחוס וניהול העלויות
  • תקשורת בין רכיבי המערכת השונים

סקירה על הבקרים שלנובקרת מדחס

SIGMA CONTROL 2 compressor controller

הבקר המובנה SIGMA CONTROL 2 מעביר נתונים למערכת הבקרה המרכזית SIGMA AIR MANAGER 4.0 להתאמת ביצועי המדחס לצריכת האוויר הדחוס.

  • התאמה אופטימלית בין ייצור האוויר הדחוס לבין הצריכה
  • מצבי בקרה מתוכנתים מראש לחיסכון באנרגיה
  • ניהול יעיל של מערכת האוויר הדחוס
כניסה מהירה
בקרת מדחס

בקרה מרכזית

SIGMA AIR MANAGER 2 master controller

SIGMA AIR MANAGER 4.0 היא מערכת ניהול אוויר דחוס לניטור ובקרה על כל מרכיבי מערכת אספקה האוויר הדחוס במטרה להשיג חיסכון מרבי בהוצאות.

  • ערכי לחץ משופרים והתאמה אוטומטית של אספקת האוויר בהתאם לתנודות בצריכה
  • הגדרה רציפה של ביצועי מערכת להשגת יעילות אנרגטית אופטימלית
  • תחזוקה חזויה למניעת הפסקות עבודה לא מתוכננות.
כניסה מהירה
בקרה מרכזית