Show your true colours – choose KAESER and save.
BASF Coatings

חיסכון צבעוני עם KAESER

BASF Coatings – נהנה מתוצאות טובות יותר עם חוזה מיקור חוץ.

מיקור חוץ - דרך חדשנית וחסכונית המיושמת אצל BASF Coatings. הקבוצה הבינלאומית מפתחת, מייצרת ומשווקת מגוון גדול של צבעים וסוגי לקה תחת המותג Glasurit.

במפעלים כימיים, כמו BASF Coatings שבעיר Münster, האוויר הדחוס הוא חיוני - ולא רק מסיבות בטיחותיות. גם תהליכי ייצור זקוקים לאספקת אוויר דחוס אמינה ויעילה. למשל, בתחום הצבע, האוויר הדחוס מניע את המערבלים הגדולים והוא משמש לניקוי מכולות הניתנות להחזרה, הוא מעביר את החמצן הנדרש למשרפות והוא מניע את מכונות האריזה האוטומטיות אל מחלקת המשלוחים.

המטרה המוצהרת - אוויר דחוס אמין וחסכוני.

מערכת האוויר הדחוס של המפעל מאוד התיישנה והנהלה תהתה כמה תעלה מערכת שתתאים לצורכי המחר. מנהל הרכש החליט לאמץ את מודל מיקור החוץ וחתם על חוזה Sigma Air Utility של KAESER KOMPRESSOREN.

מודל מיקור החוץ של Kaeser משמעותו שהלקוח משלם רק עבור האוויר הדחוס. זהו יתרון משמעותי כי במקום תחשיבים מורכבים, הלקוח יכול להציג עלות קבועה ומוגדרת ועל כן מתכוננת. זאת ועוד, שקיפות העלויות גדולה יותר. אמצעי מדידה מדויקים מבטיחים שחל חיוב רק בעבור האוויר דחוס שצורכים בפועל.

הלקוח לא צריך לדאוג יותר , לא להשקעות, לא לעלויות כוח אדם להפעלת התחנה - זו הקלה כלכלית אדירה! מיקור החוץ משחרר משאבים שנעשים זמינים לפעילות הליבה של החברה. גם ברמת הניהול העסקי, המודל מציע יתרון נוסף: הוא הופך עלויות קבועות לעלויות משתנות הנקשרות מבחינת מיסוי להוצאות שוטפות.

מיקור חוץ - המחויבות לניהול אנרגיה חכם.
BASF Coatings operates more efficiently with compressed air contracting
מייבשי הקירור של תחנת המדחסים הבורגיים של BASF Coatings

מיקור החוץ השפיע בצורה חיובית על מאזן האנרגיה של הלקוח. הרי ידוע שחיסכון ויעילות אנרגטית הולכים יד ביד.

בהקשר זה, נחוצה המומחיות של Kaeser כדי ליצור את האיזון המושלם בין אספקת אוויר דחוס בטוחה ליעילות בצריכת אנרגיה.

הספיקה המקסימלית של המתקן עומדת על 13,305‎ Nm³/h, אך תעריף הקבוע שנקבע והוסכם עם הלקוח חל רק על  30million Nm³/year. צריכת אוויר דחוס מעבר לכמות זו מחויבת על בסיס תעריף נוסף.

אם החיסכון כתוצאה מהיעילות האנרגטית של רכיבי הייצור והטיפול באוויר יהיה גבוהה יותר ממה שנקבע בחוזה, אחוז מסוים ממנו, במונחים כספיים, יגיע ל- KAESER.

כפי שאומר Dieter Heeren: "זהו תמריץ הוגן לשפר עוד יותר את רמת היעילות". ב- BASF Coatings, כמו בחברות רבות, מודעים לחשיבות השימוש המושכל של אותה אנרגיה יקרה. המפעל צורך 135,000‎ MWh בשנה בצורה של חשמל וגז.

השורה התחתונה: ניהול אנרגיה ומיקור חוץ כדאיים לחברה עם חיסכון שנתי של כ- 30,000‎ אירו.