Vallourec in Düsseldorf optimises its compressed air system with Kaeser components.
Vallourec Deutschland

הפתרון השלם: האוויר הדחוס - השותף הבטוח

חברת Vallourec בעיר Düsseldorf מייעלת את מערכת האוויר הדחוס שלה עם רכיב נוסף חתום KAESER.

ב- Vallourec, צינורות בוערים ששוקלים טונות מועברים לכאורה ללא מאמץ, מעל ראשיהם של העובדים. האוויר הדחוס מסייע להבטחת בטיחותם.

ייצור צינורות פלדה הוא הליך מאוד מורכב. המפעל מייצר צינורות במשקל עד 27 טון ובאורך של עד 10.5 מטר בתהליך דחיסת "Ehrhardt", ממטילים חלולים המחוממים לטמפרטורה של 1300‎ °C.

זהו תהליך מורכב וקשה.

הפעולה המאתגרת ביותר היא גימור הצינורות. השיוף הפנימי והגימור החיצוני במחרטות ענק דורשים דיוק של מילימטרים. הצינורות ענקיים שוקלים טונות והם מסתובבים במהירות מרשימה. בטיחות העובדים עומדת ללא ספק בראש סדר העדיפויות כדי שהמטילים לא יחליקו, המחרטה מצוידת בלסתות פנאומטיות חזקות מאוד. לשם כך נדרשת אספקת אוויר דחוס ברמת אמינות מוחלטת.

הפעלת המדחס הבורגי הראשון מבית KAESER

כדי למלא מחסור באוויר דחוס, החברה בחרה לשכור מדחס בורגי DSDX 243 בתדר משתנה, באספקה מיידית שייתן פתרון שלם לצרכים. ביצועי המכונה עלו מעבר לכל הציפיות. האמינות היא לא היתרון היחיד של מדחס זה: המאזן האנרגטי שלו אפשר ללקוח להשיג חיסכון כספי משמעותי.

Vallourec in Düsseldorf optimises its compressed air system with Kaeser rotary screw compressors
המדחס KAESER DSDX SFC – הלב של תחנת האוויר הדחוס החדשה
ההתחלה החדשה

כמה חודשים לאחר מכן, החברה הודיעה ל- Kaeser שתחנת האוויר הדחוס הגיעה "לסופה". Norbert Raspel, מנהל הבקרה והרכש, ועמיתו Rainer Berz, מנהל התפעול האחראי על התחזוקה, החליטו "ללכת על" המדחסים ומערכות הטיפול באוויר של KAESER KOMPRESSOREN לאספקת האוויר הדחוס באתר. חדשות טובות!

על כן, KAESER סיפקה בליסינג, מדחסים חדשים מדגם DSD 238 ושני מדחסים נוספים מדגם DSD 202. שני מייבשי קירור (TH 451) מייבשים את האוויר הדחוס עד להגעתו למיכל אוויר בנפח של 5 מטר קוב ולאחר מכן הוא מוזרם לרשת.

כל המדחסים מצוידים במערכת למיחזור חום המשמש לחימום המפעל וחלקים באזורי המשרדים. זו דרך נוספת לשפר עוד יותר את המאזן האנרגטי של תחנת האוויר הדחוס הקיימת. אין ספק: זהו מצב של "win-win"!