Kaeser Kompressoren ensures that the highest demands for control and process air are met at Horst Scholz GmbH & Co. KG
Horst Scholz GmbH & Co. KG

אוויר דחוס איכותי למוצרי "High-tech"

KAESER מספקת לחברת Horst Scholz GmbH & Co. KG אוויר דחוס במסגרת חוזה מיקור חוץ. זהו פתרון שחוסך עלויות אנרגיה בצורה ניכרת.

Horst Scholz GmbH & Co. KG היא יצרנית מוצרי פלסטיק. המוצרים דורשים דיוק רב והם בשימוש בעיקר בתעשיית הרכב ובטכנולוגיה בתחום הרפואה. החברות בתחום הרפואה מאוד מדקדקות בדרישותיהן כלפי איכות מוצריהם. דרישות האיכות הגבוהות לא פוחתות כשמדובר באוויר התהליכי ובאוויר הבקרה.

החברה בחרה בנוסחת מיקור החוץ עבור אספקת האוויר הדחוס שלה: מצד אחד היא נהנית מהטכנולוגיה החדישה ביותר ומכל היתרונות שמציעה ה- Industrie 4.0, ומצד שני מיכולת לנהל ביעילות את התנודות התכופות בביקוש, בעיקר בענף ספקי הרכב. בנוסחת מיקור החוץ, תחנת האוויר הדחוס עצמה נשארת רכושו של היצרן והלקוח פשוט משתמש באוויר הנחוץ, בדיוק כפי שמשתמשים בחשמל. משלמים רק עבור נפח האוויר הדחוס שנצרך בפועל על בסיס תעריף קבוע. במאזן, העלויות שנרשמו בעבר כעלויות קבועות הופכות לעלויות משתנות. ב- Scholz, התחנה החדשה הותקנה במכולה קומפקטית והיא ממוקמת על גג הבניין.

Kaeser Kompressoren compressed air station at Scholz
הציוד שבחוד החנית הטכנולוגית - כמו ה- Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) מבטיח אוויר דחוס בזמניות קבועה וביעילות, לחיסכון מקסימלי בעלויות אנרגיה.
ניתוח מדויק מביא לפתרונות בהתאמה אישית

תחנת האוויר הדחוס אצל Scholz תוכננה לאחר בדיקה מעמיקה בכל צרכי החברה. היא תוכננה לשלב את הטכנולוגיות העדכניות ביותר שתחנה מתקדמת יכולה להציע היום. האיכות והאמינות, והיעילות והחיסכון באנרגיה הם ללא ספק הקריטריונים החיוניים. אך היבטים אחרים חשובים לא פחות: קלות התחזוקה יחד עם עבודה ברשת עם בקרה מובנית המאפשרת את התחזוקה חזויה - הכל בהתאמה ל- Industrie 4.0 - גם הם נתוני מפתח. כמו כן, הפן ההבטחה קיבל את תשומת הלב הנדרשת. הנתונים שנאספו במהלך האנליזה הוזנו למערכת בקרה מרכזית – במקרה זה למערכת SIGMA AIR MANAGER 4.0, והם מהווים את הבסיס להפעלה היעילה ביותר של התחנה כולה. מכיוון שהמדחסים וחלקי הטיפול באוויר מצוידים בטכנולוגיית מחשבים תעשייתיים, העברת נתוניהם לבקר מרכזי אפשרית. הבקרה המרכזית מבצעת ניטור רציף אחר הרכיבים וכן אחר תנאי הסביבה ותנאי הייצור.

הבקרה המרכזית מתאימה באופן אוטומטי את ספיקת תחנת המדחסים לתנודות בצריכת האוויר. בנוסף, בין יתר היתרונות החשובים והרבים שלה, המערכת SAM 2 שומרת על ערכי לחץ אופטימליים ויציבים ומתאימה באופן אוטומטי את אספקת האוויר לתנודות בצריכה. היא מנהלת באופן אופטימלי את המערכת באמצעות ניתוח קבוע של הקשר בין מפלי הלחץ, הפסדי המיתוג והגמישות ברמות הלחץ להשגת יעילות מירבית בצריכת האנרגיה. המערכת המתקדמת מאפשרת לתחנת האוויר הדחוס ליהנות משירותים עתידיים כמו התחזוקה החזויה. הבקר מאפשר גם את האבחון מרחוק. פירוש הדבר הוא שעל פי בקשת הלקוח, הנתונים מועברים ברצף למרכז נתונים, לצורך ניטור ובקרה. הבקר המרכזי מנתח את הנתונים באופן אוטומטי ובמידת הצורך שולח התראה לצוות השירות או ישירות לטכנאי באתר או למרכז נתונים. מרכז הנתונים של היצרן הוא הממשק לכל התערבויות האחרות בכל רחבי העולם.

מהר ובטוח עם Sigma Network

כדי להבטיח העברת נתונים מהירה ומאובטחת הן פנימית והן חיצונית, תחנת האוויר הדחוס ב- Scholz מצוידת ב- Sigma Network. זו רשת Ethernet סגורה ובעלת ביצועים גבוהים ומאובטחת מאוד. היא מבטיחה ניטור אופטימלי ובקרה יעילה על תחנת האוויר הדחוס. איסוף וניתוח נתוני הביצוע מאפשרים ביצוע תחזוקה לפי הצורך בלבד ולא עוד על בסיס מרווחים קבועים. כאשר השירות נדרש, הבקר המרכזי פשוט שולח הודעה בהתאם. תשתית העברת החומרים מנוהלת במקביל באמצעות מרכז הנתונים הבינלאומי של היצרן.

יש לנו עכשיו פתרון נוח.
Karl-E. Ebert, מנהל הטכנולוגיה והחקר ב- Scholz

הדרישות בחומרים נשלחות אוטומטית למרכז ההפצה המתאם עם הייצור או עם הקבלן משנה. כתוצאה מכך, אספקת החלקים מובטחת בכל עת. גם נמנע מהיצרן ייצור מיותר ועל כן גם העלויות יורדות. האמצעים החדשניים האלה מעלים את רמת האמינות ואת רמת היעילות. גם עלויות האנרגיה ועלויות מחזור החיים של המוצרים גם הן יורדות.

מיחזור החום להורדת עלויות

תחנת האוויר הדחוס החדשה מספקת ל- Scholz את האפשרות לנצל את כל יתרונותיו של מיחזור החום. כעת, משתמשים בכל החום המופק על ידי המדחסים בתהליך הדחיסה. הוא מיועד לחימום מתקני החברה. כבר מהשנה הראשונה, צעד זה הביא לירידה של 50% בצריכת הדלק.