מאמרים להורדה

כדי לתמוך במלאכת העיתונאים, אנו מעמידים להורדה צילומים רשמיים ומידע אודות חברת KAESER KOMPRESSOREN אתם מוזמנים להשתמש במידע ללא צורך ביצירת קשר עם ה- Press Office שלנו ניתן לערוך את המסמך. עם זאת, חל איסור לשנות את תוכן הטקסטים ואת התמונות.

במקרה של פרסום, אנו פונים ומבקשים לשלוח עותק ל"Press Office" שלנו.

ניתן כאן להוריד את המאמרים. הצילומים מצורפים לטקסטים.

כאן תמצאו מידע כללי על החברה והמאמרים שהתפרסמו.