בניין חדש: היכון, קדימה – לחדשנות!

עברו כמעט שנתיים מתחילת הבנייה ובניין המטה החדש של Kaeser Kompressoren מוכן.

Coburg – הבניין החדש מרווח ומואר. הוא נועד לעורר רעיונות חדשים. עיצוב אזורי העבודה נועד לקדם תקשורת בין צוותי המחקר והפיתוח – ובכך לקדם חדשנות. בעבר, מחלקות שעבדו זה לצד זה, היו מפוזרות בשטח האתר. על כן, החברה החליטה לבנות את "מרכז הפיתוח והחדשנות" כשהאבן הראשונה הונחה בספטמבר 2015. כפי שמסביר Thomas Kaeser, יושב ראש מועצת המנהלים: "צוותי העבודה עכשיו יותר קרובים והתקשורת ביניהם יותר קלה. זה יעודד שטף קבוע של רעיונות חדשים ופיתוחים חדשניים."

הבניין מאוד מואר. עיצובו מבוסס על לוחות זכוכית גדולים לניצול מלא של האור הטבעי. שטח המשרדים מותאם לצורכי העובדים במבנה מודולרי. במרכז החדש שוכנים מחלקות הרכש האסטרטגי, השיווק האסטרטגי והפיתוח הטכני.

גולת הכותרת האדריכלית היא גרם המדרגות בצורה של שתי ספירלות. הוא מחבר בין ששת המפלסים. העיצוב נולד בהשראת ה- Sigma Profile של יחידת הדחיסה הבורגית של Kaeser - מרכיב מרכזי להצלחת החברה. יחידת הדחיסה הבורגית מורכבת משתי ספירלות המשולבות זו בזו. יחידת הדחיסה היא לב המדחס הבורגי מכיוון שברגים הם אלה למעשה דוחסים את האוויר. בשנות ה- 70, Kaeser פיתחה יחידת דחיסה חסכונית באנרגיה. היא ממשיכה לשכלל את אותה טכנולוגיה גם כיום. כפי שמסביר Thomas Kaeser:" אנו מייחסים חשיבות רבה לחדשנות. על ידי פיתוח מתמשך ופתיחות לרעיונות חדשניים וקידומם, אנחנו יוצרים את העתיד. כמו ההווה והעבר, העתיד של Kaeser יהיה בסימן ההצלחה."

מערכת החימום והקירור בבניין אף היא חדשנית. למשל, גופי חימום נעלמו לחלוטין. האוורור מתרחש דרך התקרה המקרינה קור או חום – בהתאם לתנאים בחוץ.

הבנייה בוצעה בעיקר על ידי חברות מהאזור.

13. 10. 17 , הפרסום חופשי, נא להעביר אלינו עותק

הורדות הקשורות למאמר זה
Research and Innovation Centre

מרכז החקר והחדשנות של Kaeser Kompressoren מוכן. הוא עבור החברה, כור ההיתוך לחדשנות.

להוריד תמונה 1 (JPG, 1.12 MB)
Research and Innovation Centre

החלל הרחב והמואר והמבנה הפתוח מעודד תקשורת. גולת הכותרת האדריכלית היא גרם המדרגות בצורה של שתי ספירלות. הוא מחבר בין ששת המפלסים.

להוריד תמונה 1 (JPG, 1.26 MB)