Air Demand Analysis – ADA

לאתר את נקודות החולשה ולנצל את פוטנציאל החיסכון

עם ADA - המערכת לניתוח צריכת אוויר, אנחנו עורכים פרופיל צריכה מדויק. המערכת מגדירה מהי הצריכה בפועל, בכל סקטורי האתר שלך ובמצבי ספיקה שונים.

  • אנו מאתרים את נקודות החולשה בתחנה הקיימת.
  • אנחנו מזהים מרכיבים בעלי מידות לא מתאימות.
  • אנחנו מניחים את היסודות לחישוב פוטנציאל החיסכון באנרגיה. זהו צעד חיוני להשגת תחנת אוויר דחוס אופטימלית.

אנחנו לוקחים בחשבון טווח רחב של תנאים – לא משנה אם מקימים תחנה חדשה או פשוט בודקים את יעילותה של תחנה קיימת.

ציוד מדידה מתקדם – ADA

כלי המדידה
ההערכות מתבצעות באמצעות כלי מדידה ממוחשבים חדשניים.

ניתוח פרופיל צריכה

צריכת חשמל
כמה אנרגיה צורכת התחנה שלך?

ניתוח פרופיל הצריכה בהרחבה

ADA 2
ADA-2 measuring device

אנחנו מתקינים אצלך את ההתקן במהלך עשרה ימים – בתנאי השכרה.

דיודה משגרת את הנתונים ל- ADA השומר בזיכרון את נתוני המדחסים במצבי דחיסה/סרק.

מערכת המדידה מתאימה לכל המדחס כולל מדחס בתדר משתנה.

קולט נתונים ADA: קל להתקנה, יעיל ומדויק
קולט נתונים ADA

אין צורך בכבל לרשת. קולטי המידע המודרניים מספקים דוחות המשקפים את מידת יעילותה של המערכת בשקיפות מלאה ובמינימום מאמץ.

דוחות אוויר דחוס עם SIGMA AIR MANAGER
Compressed air audit with SIGMA AIR MANAGER

עם תוכנת ההדמיה SIGMA AIR CONTROL המוצעת כאופציה עם הבקר המרכזי SIGMA AIR MANAGER ניתן למדוד ברצף את מאפייני הביצוע במצב דחיסה/סרק, מחזורי העבודה וצריכת האנרגיה של כל מדחס.

ניתן לצפות בכל נתוני האוויר הדחוס דרך דפדפן אינטרנט. אפשר גם לייצא אותם לעריכת דוחות ניהול ובקרה. כל הנתונים זמינים לביצוע דוחות אוויר דחוס מפורטים.