חישוב מפלי הלחץ בצנרת

לבחור יחידה

סמן את הנקודה העשרונית בנקודה ולא בפסיק! (לא נעשה שימוש במפריד האלפים.)

תחשיב מפלי לחץ

m³/min
m
bar
mm
bar

חישוב האורך הנומינלי של הצנרת מתבצע על ידי חיבור האורך של הצנרת הישרה בתוספת החיבורים ואביזרי הצנרת.
ניתן להעריך את מידות החיבורים והצנרת באמצעות התחשיבים למטה או על ידי הוספת 60% על כל מטר רץ. ז.א. אורך כולל = אורך צנרת כפול 1.6.
התחשיב תקף לצינורות חלקים

תחשיב אורך צנרת

 
   
1.5
0.3
0.4
0.5
1.5
5
0.3
2
0.5
   m