המרה למטר קוב

סמן את הנקודה העשרונית בנקודה ולא בפסיק! (לא נעשה שימוש במפריד האלפים.)


הנפח הסטנדרטי מחושב על בסיס התנאים הסטנדרטיים:

בלחץ של 101.325‎ kPa (760Torr) DIN 1343 בטמפרטורה של 273.15‎ K (0‎ °C/32‎ °F)
ISO 2533 בטמפרטורה של 288.15‎ K (15‎ °C/59‎ °F)

תנאים סטנדרטיים לפי תקן DIN 1343

scf
kg
0 %
°C / 32 °F
101.325 kPa
14.696 psia

תנאים סטנדרטיים לפי תקן ISO 2533

scf
kg
0 %
15 °C / 59 °F
101.325 kPa
14.696 psia

ערכים ריאליים

ft³
%
kPa
mbar
psia
at
atm
mm wg
Torr
°C
K
°F
mbar(a)