תחשיב המשקעים

לבחור יחידה

סמן את הנקודה העשרונית בנקודה ולא בפסיק! (לא נעשה שימוש במפריד האלפים.)

אוויר הסביבה

m³/min
°C
bar
%
g/m³
l/h
1. מדחס

cfm
°C
bar
%
g/m³
l/h
2. מייבש קירור

cfm
°C
°C
bar
%
g/m³
l/h
סה"כ משקעים

l/h
h
l
l