סוג מיכל אוויר דחוס

לבחור יחידה

סמן את הנקודה העשרונית בנקודה ולא בפסיק! (לא נעשה שימוש במפריד האלפים.)

m³/min
min
bar
bar

* כניסת אוויר נוספת דרך המדחס לא נלקחת בחשבון