KAESER Energy Saving System – KESS

אנחנו מורידים את העלויות שלך ב-30%

באמצעות תוכנת KESS - המערכת לחיסכון באנרגיה של Kaeser, אנו מנתחים את הנתונים שנאספו על ידי ADA כדי לתכנן מערכת אספקת אוויר דחוס שתחסוך 30% מהוצאות האנרגיה שלך ואף יותר!

  • אנו משווים מספר תצורות אפשריות כדי לבחון את היעילה ביותר.
  • אנו לוקחים בחשבון את ביצועי התחנה במהלך כל תקופת חיי השירות שלה. כך אנו מסוגלים לאתר מראש את נקודות החולשה במצבי הפעלת שונים ולהיערך לתיקונן.
הערכת יעילות אנרגטית – KESS

חישוב היעילות האנרגטית על ידי השוואה מדויקת של צריכת החשמל עם אספקת האוויר הדחוס.

KESS – Kaeser Energy Saving System

המערכת מאפשרת לבחור מבין אפשרויות שונות את התצורה האופטימלית.

פירוט: השיטה שלנו להורדת עלויות אנרגיה

30 percent less energy consumption with the Kaeser Energy Saving System (KESS)

ADA ו KESS הם כלים מקצועיים באמצעותם מומחי KAESER מנתחים ומתכננים מערכות אוויר דחוס "תפורות" לצורכי הלקוח. המטרה היא להגדיר פרופיל מדויק במסגרת עלויות אנרגיה מינימליות.

התוצאה: חיסכון של 30% בעלויות אנרגיה – ואף יותר!