חישוב החום המופק על ידי מדחס בורגי הניתן לשימוש חוזר

לבחור יחידה
לבחור מערכת חימום
 

סמן את הנקודה העשרונית בנקודה ולא בפסיק!


kW
%
h
kW
m³/h
kWh
Days
חיסכון לחימום במזוט

USD/l
kWh/l
kg CO2/l
%
USD/Year
kWh/Year
kg CO2/Year
חיסכון לחימום בגז טבעי

USD/m³
kWh/m³
kg CO2/m³
%
USD/Year
kWh/Year
kg CO2/Year