חישוב החום המופק על ידי מדחס בורגי הניתן לשימוש חוזר

לבחור יחידה
לבחור מערכת חימום
 dT K

סמן את הנקודה העשרונית בנקודה ולא בפסיק! (לא נעשה שימוש במפריד האלפים.)


kW
h
m³/h
kWh
Days

חיסכון לחימום במזוט


USD/l
kWh/l
kg CO2/l
%
USD/Year
kWh/Year
t CO2/Year

חיסכון לחימום בגז טבעי


USD/m³
kWh/m³
kg CO2/m³
%
USD/Year
kWh/Year
t CO2/Year

* לדוגמה חימום עיבוי